DEN HAAG - De overheid gaat mogelijk garant staan voor een deel van leningen die verstrekt worden door zogenoemde kredietunies.

Dat zijn coöperaties zonder winstoogmerk waarbij uit een gemeenschappelijke spaarkas kredieten worden verstrekt aan ondernemers.

Dat zei minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) donderdag tijdens de begrotingsbehandeling van zijn ministerie. Verhagen stelt wel dat de ''risicobeoordeling en de budgettaire risico's voor de Staat niet noemenswaardig hoger zijn dan de huidige garantiestellingen''.

Onderzoek

Momenteel doet de universiteit van Tilburg onderzoek naar de voorwaarden waaronder kredietunies een rol kunnen spelen bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Verhagen wil de uitkomsten van die studie afwachten voordat hij beslissingen neemt. Hij verwacht die eind november.

Eerder deze week bleek uit onderzoek dat Nederlandse MKB-ondernemers moeilijker een banklening krijgen dan Europese collega's. Het CDA riep toen al op mogelijkheden van de kredietunies te bekijken.

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft er genoeg van dat banken terughoudend lijken te blijven in het verstrekken van krediet aan het MKB. Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Sharon Dijksma heeft MKB Nederland onlangs de alarmbel geluid.

'Chocolade'

Verhagen gaat op 5 december met bestuursvoorzitters van financiële instellingen om tafel, zo zei hij tijdens het debat. Hij beloofde de zorgen bij de bestuurders neer te leggen en de Kamer hierover op 6 december te informeren. ''Dat leg ik dan op 6 december in uw bakje, naast de chocoladeletter.''

Volgens Verhagen heeft een commissie eerder aangetoond dat niet in het algemeen gesteld kan worden dat het MKB te weinig kan lenen, maar dat dit geldt voor bepaalde sectoren. Verhagen denkt dat specifieke maatregelen die hij hiervoor treft afdoende moeten zijn om dit op te lossen.

Verder gaat hij met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kijken hoe ''statistieken'' over kredietverlening verbeterd kunnen worden.