AMSTERDAM - Nederlandse bedrijven maken zich bij het zakendoen in het buitenland het minst schuldig aan omkoping.

Samen met Zwitserland staat Nederland op de eerste plaats in een ranglijst met 28 landen van Transparency International, een internationale organisatie die corruptie in kaart brengt.

Na Nederland en Zwitserland scoren België, Duitsland en Japan het best. Het slechtst scoren Mexico, Rusland en China.

Voor het onderzoek werden drieduizend zakenlieden ondervraagd. Omkoping blijkt volgens de onderzoekers nog in brede kring voor te komen. Het wordt onder meer gebruikt om openbare aanbestedingen te winnen, regelgeving te ontlopen, procedures te versnellen of de politiek te beïnvloeden.

Omkoping komt globaal gezien vooral vaak voor bij bouwbedrijven, bedrijven die gemeentelijke diensten leveren, zoals het ophalen van vuilnis of het bijhouden van het groen, en bedrijven die aan olie- en gaswinning doen.