AMSTERDAM - De verhoging van het noodfonds en de gedwongen kapitaalinjecties voor banken zijn onvoldoende om de voortwoekerende schuldencrisis te beëindigen.

Dat concludeerden hoogleraren Paul de Grauwe en Harald Benink donderdag. ''Met deze oplossing gaan we al snel een nieuwe crisis tegemoet'', stelde hoogleraar internationale economie Paul de Grauwe.

''1000 miljard euro is onvoldoende om de rust op de markten terug te brengen. De staatsschuld van Italië alleen is al 1.900 miljard euro. Als daar iets gebeurt, dan ziet iedereen dat het fonds niet volstaat.''

Verzekeraar

De regeringsleiders gaven afgelopen nacht aan dat de omvang van het noodfonds (EFSF) wordt vergroot van 440 miljard euro tot 1.000 miljard euro, zonder dat de landen er zelf meer geld in stoppen.

De slagkracht wordt vergroot doordat het fonds garanties afgeeft voor investeringen in staatspapier van zwakke eurolanden.

Ook zal er een 'speciaal potje' bij het Internationaal Monetair Fonds komen waar landen die veel financiële middelen hebben zoals China en Brazilië, geld in kunnen storten.

Dekkingsvoorwaarden

''Het enige dat aan het noodfonds is veranderd, zijn de dekkingsvoorwaarden'', stelde Benink.

''Nieuwe obligaties worden nu voor 20 procent gegarandeerd, maar wat gebeurt er met de oude schulden'', vroeg de hoogleraar financiële markten zich af. ''Nu hou je de spanning in de markt.''

Een fonds met een omvang van 2.000 miljard lijkt er volgens Benink, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, meer op.

De Grauwe opperde hetzelfde bezwaar tegen de nieuwe werking van het noodfonds. ''Als alleen nieuwe obligaties worden verzekerd, dan gaan investeerders hun oude obligaties verkopen, dat drukt de prijs en vergroot het probleem.''

ECB

Volgens de Belgische eurodeskundige moet de Europese Centrale bank (ECB) worden ingezet, zodat het noodfonds in principe over ongelimiteerde middelen kan beschikken. '

'Anders rijst altijd weer de vraag of er wel voldoende middelen zijn. Als er vertrouwen is in de markten dan is 100 miljard euro al genoeg, maar dat vertrouwen is er niet.''

Griekenland

De grotere afschrijving op Griekse schulden kan wel op bijval rekenen van de economen. Benink wees erop dat Griekse obligaties op de markt allang voor minder dan de helft van de oorspronkelijke waarde worden verhandeld.

De Grauwe noemde de kwijtschelding een stap in de goede richting. ''Maar de schuldenlast van Griekenland blijft problematisch.''

De gedwongen kapitaalinjectie van 100 miljard euro voor banken met te kleine buffers is volgens Benink daarentegen onvoldoende. ''Dat moet 200 miljard euro zijn, zoals het IMF ook al heeft aangegeven.''