AMSTERDAM - Vrouwen en allochtonen met een universitaire opleiding doen er langer over een passende baan te vinden dan autochtone Nederlandse mannen die van de universiteit komen. Vrouwen verdienen na het afstuderen 2 tot 3 procent minder dan mannen, maar allochtonen valt een gelijke beloning ten deel als autochtonen.

Dat blijkt uit onderzoek onder pas afgestudeerde academici, waarop P. Berkhout donderdag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Berkhout bestudeerde de vragenlijsten die 21.000 academici die zijn afgestudeerd tussen 1994 en 2000, hebben ingevuld. Het betrof vragen over hun ervaringen op de arbeidsmarkt in de eerste twintig maanden na hun afstuderen. Mensen die tandheelkunde, geneeskunde of farmacie hebben gestudeerd, hebben de best betaalde banen. Taalkundigen, cultureel antropologen en (kunst)historici verdienen het minst.