AMSTERDAM - Subsidies die de rijksoverheid verstrekt zullen in ieder geval het komend jaar nog fors stijgen. Dat is opmerkelijk nu kabinet Rutte juist graag af wil van een scala aan subsidies, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Het kabinet Balkenende 4 was voornemens over 2010 voor 6 miljard euro aan subsidies te verstrekken. Momenteel is het kabinet Rutte van plan om bijna 8 miljard euro aan subsidies uit te geven. Een toename van 30 procent.

De getallen komen uit de subsidiebijlagen van de ministeries waarover de Algemene Rekenkamer afgelopen week rapporteerde. Dat rapport was zeer kritisch. Uit de stukken is echter niet goed op te maken welke subsidies nog voortkomen uit besluiten van vorige kabinetten.