DUBAI - De opstanden in de Arabische wereld hebben dit jaar niet alleen geleid tot politieke omwentelingen, maar ook tot enorme kosten. Die bedragen bijna 56 miljard dollar (ruim 40 miljard euro).

Dat becijferde het consultancybedrijf Geopolicity in een nieuw rapport (pdf).

De kostenraming is gebaseerd op productiviteitsverlies en stijgende begrotingstekorten van de overheden in Libië, Syrië, Egypte, Tunesië, Bahrein en Jemen.

De opstand in Syrië alleen leverde al een kostenpost op van omgerekend 19,7 miljard. Libië (10,3 miljard euro) en Egypte (7 miljard) verloren ook veel geld als gevolg van de revoluties, die overigens wel leidden tot de val van de respectievelijke dictatoren Muammar Kaddafi en Hosni Mubarak.

In Syrië heeft Bashar al-Assad de macht nog altijd stevig in handen, ondanks maanden durende massaprotesten.

Andere landen in de regio boekten juist forse financiële winst sinds begin dit jaar, dankzij hoge olieprijzen.

Alles over de onrust in het Midden-Oosten in ons dossier