DEN HAAG - Beleggers in commercieel vastgoed lopen het risico de dupe te worden van kartelvorming onder banken omdat het aantal aanbieders van vastgoedfinanciering de laatste jaren is uitgedund.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

''Het beperkte aantal spelers en het gebrek aan kleinere aanbieders en toetreders tot deze markt, zorgt ervoor dat de NMa de ontwikkelingen in deze sector nauwgezet gaat volgen'', aldus de kartelwaakhond.

Volgens de onderzoekers was er meer concurrentie van buitenlandse aanbieders toen het nog goed ging met de economie.

Oproep

NMa gaat vooral de herfinancieringen van vastgoed en het verstrekken van syndicaatsleningen, waarbij meerdere banken gezamenlijk een lening verstrekken, scherp in de gaten houden. De onderzoekers signaleren voor deze gebieden een ''verhoogd risico voor de concurrentie''.

De toezichthouder roept iedereen op mogelijke overtredingen van de mededingingswet te melden. ''Waar nodig zal de NMa optreden''.