UTRECHT - Werkgevers moeten zich meer bemoeien met de leefwijze van hun personeelsleden om het ziekteverzuim terug te dringen. "Bij circa tweederde van de gezondheidsklachten van werknemers is de oorzaak te vinden in de privé-situatie en niet op de werkplek", aldus onderzoeksdirecteur M. Hofstee van LifeGuard donderdag.

Het Utrechtse bureau, gespecialiseerd in bedrijfsgezondheidsonderzoeken, heeft 450 werknemers uit diverse beroepsgroepen ondervraagd. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de personeelsleden fysieke klachten heeft. Eenvijfde van de medewerkers geeft aan psychische klachten, zoals depressiviteit, gespannenheid en slapeloosheid, te hebben. Volgens de ondervraagden ligt de oorzaak van hun klachten "slechts voor 36 procent puur in het werk".