DEN HAAG - De salarissen van het defensiepersoneel gaan vanaf maart volgend jaar 1 procent omhoog.

Daarover hebben minister Hans Hillen van Defensie en de centrales van overheidspersoneel dinsdag in principe overeenstemming bereikt.

De ongeveer 48.000 militairen en 21.000 burgers bij Defensie kregen er in de afgelopen 2 jaar geen cent bij. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden lagen lange tijd stil.

Onderdeel van het onderhandelingsresultaat is ook een nieuw sociaal beleidskader in verband met de komende reorganisatie.

Defensie moet 1 miljard euro bezuinigen, waardoor 6000 medewerkers de komende jaren hun baan verliezen.

Sociaal beleidskader

Het sociaal beleidskader geldt tot 2016. Centraal daarin staat het streven om medewerkers aan ander werk te helpen. Vrijwillige uitstroom wordt gestimuleerd om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, aldus Defensie.

Het cao-akkoord is nog niet definitief. Hillen moet het onderhandelingsresultaat vrijdag eerst voorleggen aan de ministerraad en de bonden gaan ermee naar hun achterban. Op 6 december treffen de partijen elkaar weer.