DEN HAAG - Minister Dekker van Volkshuisvesting heeft geen geld om een eventuele tegenvaller te compenseren die een miljoen huursubsidieontvangers boven het hoofd hangt. De VVD-bewindsvrouw liet dit woensdag weten in een reactie op berekeningen van PvdA-Tweede-Kamerlid Depla over extra kosten voor deze groep mensen.

Volgens Depla dreigen zoveel mensen 5 tot 12 euro duurder uit te zijn aan huur als de huren per 1 juli, zoals hij verwacht, met iets meer dan 3 procent omhoog gaan. Dat komt bovenop de door Dekker voorgestelde en door de Kamer goedgekeurde korting van 12 euro (per maand) aan huursubsidie.

De sociaal-democraat wil dat de minister nagaat of het mogelijk is de normhuur, die maatstaf is voor de huursubsidie, te laten stijgen met de verhoging van de bijstandsuitkering per 1 januari. De huursubsidiewet laat dat volgens hem toe. De minister, die de huursubsidie aanpakte omdat zij dit jaar 210 miljoen euro moest besparen, houdt de boot af. Zij zei bereid te zijn, zoals ze de Kamer eerder beloofde, de verhuurders op te roepen de huurverhoging te matigen. Depla wil dat de minister meer doet om de verhuurders zover te krijgen.

VROM stelt begin februari de maximaal toegestane huurstijging vast. Een woordvoerder wilde woensdag niet vooruitlopen op het besluit. Volgens afspraken uit 2001 mag de bulk van de huren stijgen met 0,4 procentpunt plus de gemiddelde inflatie over de voorgaande vijf jaar. Volgens recente berekeningen van de Woonbond ligt dat gemiddelde op 2,9 procent.