ROTTERDAM - De langdurige stremming op de Rijn in Duitsland begin dit jaar heeft een economische schadepost opgeleverd van ruim 50 miljoen euro.

Dat heeft het onderzoek- en adviesbureau NEA becijferd.

Het lukte de onderzoekers niet om de schade die productiebedrijven leden, in kaart te brengen. Die kan enige miljoenen tot tientallen miljoenen euro bedragen, schatten zij.

Het werkelijke schadebedrag ligt in ieder geval veel hoger, zei onderzoeker Martin Quispel donderdag in een toelichting.

Kapseizen

De stremming werd op 13 januari veroorzaakt door het kapseizen van de Duitse tanker Waldhof met 2400 ton zwavelzuur, bij St. Goarhausen. Pas na 33 dagen kwam het scheepvaartverkeer weer op gang. Twee opvarenden kwamen door het ongeval om het leven.

De binnenvaartsector leed een schade van circa 14 miljoen euro. Meer dan de helft hiervan kwam op het bordje terecht van de Nederlandse schippers, aldus Quispel.

De schade voor verladers en logistieke dienstverleners bedroeg circa 24 miljoen euro. Nederlandse verzekeraars hadden een schadepost van zo'n 2 miljoen euro, aldus NEA. De directe schade van het ongeval (onder meer ladingverlies, de schade aan de tanker en de bergingskosten) becijfert het bureau op ruim 10 miljoen euro.

Nederland

Hoeveel van de totale schade door Nederlandse bedrijven werd geleden, konden de onderzoekers niet vaststellen. NEA deed het onderzoek in opdracht van onder meer binnenvaartorganisaties, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam.

Schip kapseist op Rijn