AMSTERDAM - Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken kan de harde maatregelen die hij heeft aangekondigd om het aantal WAO'ers terug te dringen achterwege laten, als de plannen van de Sociaal-Economische Raad (SER) worden overgenomen. Het aantal mensen dat in de WAO terecht zal dan namelijk tot ver onder het maximum worden teruggebracht.

Dat schrijft Trouw op basis van doorrekeningen van het Uitvoeringsinstituut Werkgeversverenigingen (UWV), het Centraal Planbureau (CPB) en het ministerie van Sociale Zaken. Na invoering van de SER-plannen komen namelijk nog maar twintigduizend mensen per jaar in de WAO terecht. Dat is zelfs minder dan waarop de werkgeversorganisaties en de vakbonden hoopten.

Volgens de SER zullen in 2006 driekwart minder mensen de WAO in gaan dan nu het geval is. Als dat lukt, dan is De Geus verplicht zijn belofte na te komen om de uitkering te verhogen van 70 naar 75 procent. Bovendien vervalt dan de boete die werkgevers krijgen als een werknemer de WAO in verdwijnt.