ZOETERMEER - De gemiddelde afzetgroei van het midden- en kleinbedrijf komt dit jaar uit op 2,25 procent, verwacht onderzoeksbureau EIM.

Dat is vooral te danken aan een goed eerste halfjaar. Maar de vooruitzichten zijn buitengewoon onzeker en dat remt de groei. In 2012 zal de afzetgroei terugvallen tot 1,25 procent, aldus het EIM. Daarbij is er van uit gegaan dat de eurocrisis niet escaleert.

Sinds 2010 blijven de binnenlandse bestedingen sterk achter en juist daarvan is het mkb sterk afhankelijk. Grote bedrijven zijn sterker gericht op export.

Hierdoor blijft de groei van de afzet van het MKB zowel in 2011 als in 2012 0,5 procent achter bij die van het grootbedrijf. Vorig jaar was het verschil groter.

Toen groeide de afzet in het mkb met 0,5 procent, terwijl in het grootbedrijf de groei 3,25 procent was. In 2010 profiteerden grote bedrijven maximaal van de sterke groei van de export.