HILVERSUM - Ongeveer 50.000 jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar hebben minstens een half jaar hun zorgpremie niet betaald.

Dat blijkt uit cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), die dinsdagavond worden gepresenteerd in het televisieprogramma Altijd Wat.

In totaal staan 300.000 Nederlanders als wanbetaler geregistreerd. Volgens het CVZ vormen de jongeren met 17 procent de grootste groep.

Wanbetalers zijn mensen boven de 18 jaar die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet hebben betaald.

Salaris

Het achterstallige geld wordt sinds het najaar van 2009 via de werkgever ingehouden op het salaris dan wel uitkering. Mensen zonder baan of uitkering krijgen het Centraal Justitieel Incassobureau achter zich aan.

Studenten, bijvoorbeeld, vallen onder die laatste categorie. Ze krijgen eerst aanmaningen en in uiterste geval brengt de deurwaarder een bezoek.

Premie

Sinds 2006 zijn alle Nederlanders verplicht verzekerd voor zorg. Ze moeten ook hun premie betalen. Jongeren onder de 18 jaar zijn via hun ouders verzekerd voor ziektekosten.

Volgens het CVZ is niet duidelijk hoe het komt dat veel jongeren achterlopen met betalen. Het zou kunnen zijn dat ze hun boekhouding niet op orde hebben of dat ze te veel schulden hebben.

Volgens het CVZ zijn de cijfers over het aantal jonge wanbetalers nog nooit eerder gepresenteerd.