DEN HAAG - Het gat tussen inkomsten en uitgaven bedroeg de eerste helft van dit jaar 16,5 miljard euro. Daarmee was het tekort even groot als het eerste halfjaar van 2010.

Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De sociale fondsen kwamen in de eerste helft van dit jaar 9 miljard euro te kort. Dat komt door de steeds stijgende uitgaven aan uitkeringen en zorg.

De overheidsschuld blijft stijgen en bedroeg aan het einde van de eerste helft van dit jaar 63,8 procent van het bruto binnenlands product. Dit was 1,0 procentpunt meer dan eind vorig jaar.