DEN HAAG - De overdracht van de aandelen in EPZ, waarin de kerncentrale Borssele is overgebracht, is vrijdag afgerond. Dat schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Daaruit blijkt dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt om de Nederlandse zeggenschap over de kerncentrale nog verder te borgen.

In 2009 verkochten de aandeelhouders van destijds, provincies en gemeenten, hun aandelen in Essent aan het Duitse RWE. Essent had ook de helft van de aandelen in EPZ. De andere helft was van energiebedrijf Delta, die niet wilde dat het EPZ-belang in handen van RWE kwam.

Blokkeren

Na een rechtszaak en gesteggel zijn de aandelen EPZ ondergebracht in een aparte holding, ERH. En is afgesproken dat RWE 30 procent van de aandelen in EPZ verwerft en Delta van 50 naar 70 procent gaat.

Nu is ook nog afgesproken dat iedere voorgestelde wijziging van de eigendomsstructuur van Borssele aan de minister moet worden gemeld. EL&I kan als bepaalde publieke belangen in het gedrang komen, ingrijpen met als ultiem instrument het blokkeren van een voorgenomen wijziging van de zeggenschap.