DEN HAAG - Bedrijfsleven en overheid slaan de handen ineen om de hoge criminaliteit in ondernemingen terug te dringen. In een actieplan, dat dinsdag werd ondertekend, staat als doelstelling dat de criminaliteit in bedrijven in 2006 met 10 procent en in 2008 met procent verminderd moet zijn.

”Dat lukt alleen gezamenlijk,” aldus voorzitter J. Schraven van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. “Voor politie en justitie is het dweilen met de kraan open, als bedrijven onvoldoende preventiemaatregelen nemen.”

“Maar het omgekeerde geldt ook. Voor bedrijven is het nemen van die maatregelen onbegonnen werk, als de opsporing en de vervolging onvoldoende zijn. De acties in het plan zijn er dan ook op gericht om preventie en repressie beter met elkaar in evenwicht te brengen”, aldus Schraven.