DEN HAAG - De zorgpremie had voor Nederlanders lager kunnen uitvallen als de overheid de regeling voor de zogenoemde macronacalculatie had gehandhaafd.

Dat heeft voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland dinsdag gezegd.

De regeling voor nacalculatie was een soort vangnet voor zorgverzekeraars om hun risico's te beperken als achteraf bleek dat de uitgavengroei te laag was geraamd. Het kabinet wil dat de zorgverzekeraars meer op eigen benen leren staan en schafte de regeling af.

Volgens Wiegel heeft het afschaffen tot gevolg dat de Nederlandsche Bank hogere solvabiliteitseisen stelt aan de verzekeraars, en dat heeft uiteindelijk de premiebetaler met 50 euro per persoon op kosten gejaagd.

DSW

Wiegel deed zijn uitspraken op de dag dat zorgverzekeraar DSW uit Schiedam, traditiegetrouw, als eerste de hoogte van de zorgpremie voor volgend jaar bekend heeft gemaakt.

De premie van de DSW-basisverzekering stijgt in 2012 op jaarbasis met 36 euro. Cliënten van DSW betalen in 2012, ongeacht of ze individueel of collectief zijn verzekerd, een jaarpremie voor de basisverzekering van 1230 euro. Dat komt neer op 102,50 per maand.

Het kabinet heeft kortgeleden berekend dat de premies gemiddeld met 11 euro zouden stijgen. Topman Roger van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis voorspelde daarop een stijging van 20 tot 30 euro. De andere zorgverzekeraars maken binnenkort de hoogte van hun premies bekend.