DEN HAAG - Het Nederlands bedrijfsleven is veel meer geld kwijt aan het uitvoeren van nationale en Europese regelgeving dan het kabinet tot nog toe aannam. De totale administratieve lastendruk komt uit op 17,1 miljard euro in plaats van 13 miljard euro. Dat heeft het ministerie van Financiën dinsdag gemeld.

Het nieuwe bedrag is een forse tegenvaller voor het kabinet dat zich tot doel heeft gesteld de lastendruk de komende vier jaar juist met een kwart te verminderen. Dat de raming nu flink hoger uitvalt is het gevolg van een eerste zogeheten 'nulmeting'. Daarvoor hebben alle ministeries gegevens aangeleverd bij coördinerend minister Zalm van Financiën.

Bijna de helft van alle regelgeving komt van de Europese Unie. Daaraan kan het kabinet niets veranderen. De 'winst' moet dus gehaald worden uit de 8,5 miljard die het Nederlands bedrijfsleven kwijt is als gevolg van nationale regels.

Volgens een woordvoerster van Financiën is het de bedoeling dat sommige regels worden geschrapt of vereenvoudigd en dat er ook meer ICT-oplossingen komen om regelgeving minder kostbaar te maken voor bedrijven. Zalm wil nog altijd vasthouden aan de doelstelling van een kwart minder lastendruk.