DEN HAAG - Nederland telt nog ruim 70.000 boerenbedrijven, 3 procent minder dan vorig jaar. Het aantal daalt met een tempo van zes per dag, meldde dinsdag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal bedrijven gedaald met 28 procent. Het aantal bedrijven daalt veel harder dan de oppervlakte aan landbouwgrond.

Sinds het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond met 6 procent afgenomen. De schaalvergroting in de landbouw zette het afgelopen jaar door.

In de glastuinbouw heeft een doorsnee bedrijf nu een teeltoppervlakte van 1,9 hectare en dat is twee keer zo veel als in het jaar 2000. In april van dit jaar was de totale oppervlakte aan glastuinbouw 80 hectare minder dan een jaar eerder.

Het aantal bedrijven nam in die tijd af met 6 procent tot 5500.

Paarden

Uit de voorlopige cijfers van de zogeheten landbouwtelling blijkt ook dat het aantal paarden en pony's in één jaar tijd met 6000 gedaald is naar 136.700, de grootste krimp in de laatste 30 jaar.

Uit de cijfers blijkt ook dat er een einde is gekomen aan de flinke groei van het aantal melkgeiten in de afgelopen tien jaar. De teller van het CBS bleef steken op een kwart miljoen. Het aantal schapen was 4 procent minder dan een jaar eerder en komt uit op ruim een miljoen.