DEN HAAG - Het meldpunt integriteit woningcorporaties heeft in de afgelopen anderhalf jaar minder meldingen binnengekregen.

Het meldpunt bestaat sinds april 2009 en ontving in het eerste jaar van zijn bestaan 235 meldingen. Sindsdien kwamen er nog 134 meldingen bij: begin deze maand stond de teller op 369 in totaal.

Dat heeft een woordvoerder van de VROM-Inspectie, waaronder het meldpunt valt, zondag aan het ANP laten weten. Het punt is bedoeld voor meldingen over fraude bij woningcorporaties.

Zelfverrijking

Toenmalig minister Eberhard van der Laan van Wonen stelde het in nadat een aantal ernstige gevallen van zelfverrijking door bestuurders van sociale huisvesters aan het licht was gekomen.

Volgens de zegsman is niet precies aan te geven waardoor het aantal meldingen de afgelopen anderhalf jaar is gedaald. Een mogelijke verklaring is dat veel van de misstanden inmiddels op tafel liggen en er minder zaken te melden zijn. Maar corporaties gaan ook serieuzer om met integriteit.

Klachten

Overigens is ongeveer twee derde van de berichten eigenlijk niet bedoeld voor het meldpunt. Dit zijn bijvoorbeeld klachten van huurders. Die worden doorverwezen naar een huur- of geschillencommissie.

In totaal heeft het punt sinds de oprichting 102 meldingen in behandeling genomen. 21 daarvan werden overgedragen aan de opsporingsdienst van de VROM-Inspectie en zijn nog in onderzoek. De rest werd afgehandeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken of de Inspectie zelf. Van deze laatste groep bleek tot nu toe in vijf gevallen dat er echt iets mis was. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot aangifte of ontslag.

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken, die tegenwoordig over corporaties gaat, schreef in mei aan de Tweede Kamer dat de sector inmiddels beter omgaan met integriteit. Zo is het interne toezicht verbeterd. Dat was reden om het extra toezicht op de branche, dat ook gold sinds april 2009, op te heffen.