AMSTERDAM – Banken hebben hun beloningsbeleid verder aangepast aan de principes van de Code Banken, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Dat blijkt vrijdag uit een tussenrapportage van de Monitoring Commissie Code Banken.

Volgens de commissie hebben banken “aanmerkelijke vooruitgang” geboekt met het hanteren van de beloningsprincipes uit de Code Banken en is de naleving op een “acceptabel” niveau uitgekomen. Vooral de grotere Nederlandse banken leven de regels beter na dan voorheen, oordeelt de commissie.

Het principe dat het variabele deel van de beloning van leden van de raad van bestuur het vaste salaris niet mag overstijgen, wordt inmiddels door alle grotere banken toegepast.

Verder zijn de totale beloningsniveaus binnen de bankensector nu vergelijkbaar met andere Nederlandse sectoren. Bij het merendeel van de banken geeft de raad van commissarissen goedkeuring aan het beloningsbeleid binnen de bank.

Buitenlandse dochters

Maar op twee belangrijke punten is er nog werk aan de winkel, stelt de commissie. Dochters van kleinere, buitenlandse banken leven de Nederlandse beloningsprincipes niet goed na.

Daarnaast krijgen de medewerkers van grote banken op de niveaus onder de raad van bestuur nog steeds een variabele bonus uitgekeerd, die meer dan 100 procent van het vaste salaris bedraagt.

Concurrerend speelveld

De Nederlandse Vereniging van Banken reageert vrijdag “verheugd” op de conclusies.

Wat betreft het tweede aandachtspunt wijst de vereniging op het “wereldwijd concurrerende speelveld” waarin banken zich bevinden. De groep medewerkers waar het om gaat, werkt veelal in internationale functies.

In december brengt de commissie een uitgebreide evaluatie naar buiten, waarin ze ook ingaat op het risicomanagement en het centraal stellen van de klant. De Code Banken werd vorig jaar opgesteld en is sinds januari 2010 van kracht.