DEN HAAG - Waarnemend voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV vindt het geen goede zaak dat volgens de statuten van de vakcentrale een minderheid kan beslissen.

Zij zei dat kort voor aanvang van de federatieraad die maandag in Den Haag bijeen is om over het pensioenakkoord te praten.

Het akkoord kan rekenen op een meerderheid binnen de raad, maar de twee grootste FNV-bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo, zijn tegen.

Zij hebben ongeveer 60 procent van de FNV-leden, maar in de federatieraad hebben zij geen meerderheid.

Wordt het akkoord aangenomen, dan wil Abvakabo via cao's ''zaken rechtzetten'', aldus Van Brenk.

Maandag wordt over de inhoud gesproken, niet over de positie van FNV-voorzitter Agnes Jongerius, zei Van Brenk desgevraagd.