DEN HAAG - Bouwend Nederland pleit voor verlenging van tijdelijke maatregelen die het kabinet heeft genomen om de woningmarkt te stimuleren.

Voorzitter Elco Brinkman wil dat de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent permanent wordt. Ook pleit hij voor het handhaven van de verhoging van het maximumbedrag van de nationale hypotheekgarantie.

Brinkman is blij dat ondanks de forse bezuinigingen de investeringen in infrastructuur naar verhouding weinig dalen.

Alles over de miljoenennota in ons nieuwsdossier