DEN HAAG - Vanuit werkgevershoek is verheugd gereageerd op de Miljoenennota 2012. Vanuit de vakbonden klonk een heel ander geluid.

In een reactie op de inhoud van de Miljoenennota 2012 zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius: ''Deze Miljoenennota bevat bij eerste lezing een hele reeks van bezuinigingen die opstapelen bij de allerzwaksten, zoals zieken en gehandicapten.

Tweede punt waar de FNV zich zorgen over maakt is de kwaliteit van de publieke dienstverlening. ''Je kunt niet fors snijden in je personeel, en dan verwachten dat ze nog dezelfde kwaliteit kunnen leveren.''

Ook valt de FNV over de dalende koopkracht: ''Die staat voor heel veel burgers onder druk. En dat is het gevolg van de keuze van dit kabinet om hoogste inkomens volledig buiten schot te laten. Dat de werkgevers laten weten niet ontevreden te zijn bevestigt dat beeld.''

CNV-voorzitter Jaap Smit: "De uitgelekte kabinetsplannen dragen niet bij aan een evenwichtige sociale ontwikkeling. De maatregelen stapelen zich op, op de hoofden van mensen die toch al in een lastige positie zitten."

Werkgevers

Werkgeversorganistaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland laten in een gezamenlijke reactie weten: ''De ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat het kabinet ook in zijn plannen voor 2012 kiest voor een sterk bedrijfsleven als motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart."

"Het kabinet wil onze economie de top 5 van de wereld binnenloodsen. Dat moet gebeuren in internationaal zeer zwaar economisch weer, door goed beleid en een doorslaggevende rol voor ondernemingen.''