DEN HAAG - De koopkracht daalt volgend jaar in doorsnee met 1 procent. De helft van de huishoudens ziet de koopkracht met meer dalen en de andere helft met minder.

Alleenverdieners die ver boven het minimumloon zitten, leveren het meest in: 1,5 tot 2,25 procent.

Werkenden gaan er volgend jaar in doorsnee 0,75 procent op achteruit, 65-plussers 1 procent en uitkeringsgerechtigden 1,25 procent.

Dit staat in de Macro Economische Verkenningen, een van de stukken van Prinsjesdag.

De cao-lonen stijgen met 2 procent en dat is evenveel als de inflatie. Dat mensen er toch op achteruitgaan, komt door maatregelen van de overheid én doordat de pensioenuitkeringen niet aangepast worden aan gestegen lonen of prijzen.

Overzicht 

Een aantal maatregelen dat het kabinet voor ogen heeft raakt de burger rechtstreeks in de portemonnee:

- Kinderbijslag gaat omlaag met gemiddeld 35 euro per kind per jaar.

- Het kindgebonden budget gaat bij het eerste kind omhoog met 50 euro, bij het tweede met 6 euro en wordt vanaf het derde afgeschaft.

- Eigen risico in de zorg gaat met 50 euro omhoog.

- Werkende ouders hebben 230 euro voordeel bij het verhogen van de combinatiekorting.

- Alle huishoudens hebben 46 euro voordeel van de hogere algemene heffingskorting.

- Door de afbouw van de overdraagbaarheid van de heffingskorting van een niet-werkende partner aan de kostwinner lopen deze gezinnen circa 135 euro mis.

- Werkenden hebben door de hogere arbeidskorting 10 euro voordeel.

- Mensen hebben maximaal 15 euro nadeel van het eerder ingaan van het hoogste belastingtarief van 52 procent.

Staatsschuld

Het kabinet verwacht in de miljoenennota dat de Nederlandse staatsschuld de komende jaren oploopt tot 451 miljard euro in 2015. Volgend jaar ligt de schuld op 407 miljard, 16 miljard meer dan dit jaar.

De staatsschuld als percentage van de totale omvang van de Nederlandse economie bedraagt volgend jaar 65,3 procent en stijgt daarna tot 66,4 procent in 2014. Nog maar vier jaar geleden, vlak voor de internationale kredietcrisis uitbrak, lag de staatsschuld op 45,3 procent.

Begrotingstekort

Het kabinet rekent met een fors hoger begrotingstekort voor dit jaar en de komende jaren dan waar eerder van uit werd gegaan.

Zo komt het begrotingstekort dit jaar uit op 4,2 procent waar in juni nog werd gerekend op 3,7 procent. 

Ook volgend jaar ligt het tekort met 2,9 procent fors hoger dan de door het CPB in juni geraamde 2,2 procent en ook hoger dan de 2,7 procent waar het kabinet vorig jaar oktober van uitging. Het tekort ligt volgend jaar maar nipt onder de 3 procent die de eurolanden als grens hanteren.

In 2015 komt het tekort op 1,8 procent, waar het kabinet eerder nog rekenende op 0,9 procent.

Bekijk hier alle reacties op de Miljoenennota

Een overzicht van opmerkelijke zaken in de nota

Lees al het nieuws rond Prinsjesdag in ons dossier

Volg tweets over de Miljoenennota op NUlive

Op de website van het CPB staat de Macro Economische Verkenning 2012 (PDF).