AMSTERDAM - Kleine supermarkten hebben hun winst in 2010 gehalveerd zien worden ten opzichte van het voorgaande jaar. De sector als geheel boekte een winststijging van ruim tien procent.

Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte. De winst komt voor rekening van de grotere supermarkten. De stijging is te danken aan een licht gestegen omzet en vrijwel gelijk gebleven kosten.

De gemiddelde brutomarge die supermarkten op hun producten verdienden bedroeg 19,5 procent, hetzelfde als in 2009.

Kleine supers

Een op de drie kleine supermarktondernemers denkt dat zijn zaak over vijf jaar niet meer bestaat. Winkels met een omzet van minder dan 75.000 euro per week zagen hun winst met gemiddeld 52 procent afnemen. Ze hebben te kampen met een licht dalende omzet en teruglopende marges.

De middelgrote supermarkten, met een omzet tussen de 150.000 en 225.000 euro, zetten vorig jaar de grootste resultaatverbetering in de boeken. Zij realiseerden ruim 30 procent meer winst dan een jaar eerder.

Relatieve winst

Hoe groter de winkel, des te hoger de relatieve winst. De categorie supermarkten met de hoogste omzet, boven de225.000 euro, boekte dan ook de meeste winst in absolute en relatieve zin.

De accountantsorganisatie verwacht dat de schaalvergroting de komende jaren flink door zal zetten. “Mede door toenemende zondagsopening zullen grotere winkels de kleintjes verder verdringen. Het aantal winkels vermindert daardoor, maar het totale winkeloppervlak en de openingsuren zullen toenemen”, aldus Deloitte.

Terwijl het aantal kleinere supermarkten langzaam steeds verder afneemt, zijn de vooruitzichten voor de grotere winkels dan ook positief.