AMSTERDAM - Getronics heeft het vierde kwartaal afgesloten met een omzet van 705 miljoen euro, 15 procent minder dan over dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de automatiseerder daalde de inkomsten voornamelijk door eerder geplande aanpassingen van de productie, maar ook de sterke euro drukte op de omzet.

Getronics blijft bij de verwachting dat het bedrijfsresultaat over de laatste drie maanden van 2003 uitkomt op de eerder geschatte 33 tot 37 miljoen euro, zo maakte de onderneming vrijdag bekend. Dat is inclusief een negatief effect van de zwakke dollar die 7 procent van het resultaat kostte. Het betreft de winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en eenmalige baten.

Volgens de nieuwe topman K. Wagenaar hebben alle divisies in de verschillende landen waar Getronics actief is ondanks de gedaalde omzet volgens plan of nog beter gedraaid. De kwakkelende Italiaanse activiteiten behaalden in het vierde kwartaal een positief bedrijfsresultaat.

De vrijdag gepubliceerde cijfers zijn voorlopige resultaten. Op maart maakt Getronics de definitieve stand van zaken bekend. Dan zal ook de volledige omvang van een belastingmeevaller exact duidelijk zijn. Getronics schat die nu op 28 tot 34 miljoen euro.

Een tweede meevaller komt uit Italië waar nieuwe boekhoudregels voor pensioenen een vrijval van voorzieningen oplevert. Hoe groot die is maakte de automatiseerder niet bekend.