AMSTERDAM - De leden van FNV Kiem hebben voor het pensioenakkoord gestemd. De opkomst in de ledenraadpleging was laag met 6,6 procent. Uiteindelijk bleek 56 procent positief over het akkoord.

Dat maakte de vakbond voor medewerkers in de kunst- en cultuursector woensdag bekend.

Maandag beslist het bondsbestuur van FNV Kiem of de bond definitief akkoord gaat met het pensioenakkoord dat is afgesloten tussen werknemers, werkgevers en de Nederlandse overheid.

Later op die dag beslissen alle leden van de overkoepelende vakcentrale FNV in de federatieraad wat het standpunt wordt van de vakcentrale.

Horeca

De leden van FNV Bondgenoten hebben in augustus tegen het akkoord gestemd, de leden van de horecabond binnen de FNV waren juist voor. Verschillende vakbonden waaronder FNV Bouw en Abvakabo FNV hebben aangegeven alleen akkoord te gaan als het pensioenakkoord op een aantal punten wordt aangepast.

Binnen de federatieraad worden in principe de stemmen verdeeld op basis van ledenaantal. Met een verdeelsleutel worden de kleine bonden vervolgens gecompenseerd, 'zodat ook hun stem wordt gehoord', aldus de vakcentrale FNV. FNV Kiem behoort tot de kleinere bonden.