DEN HAAG - De overheid werpt bij aanbestedingen te grote drempels op voor kleine ondernemingen.

Dat staat in een manifest dat MKB INFRA dinsdag aanbood aan leden van de Tweede Kamer.

Die kunnen er hun voordeel mee doen als de Kamer volgende week een nieuwe aanbestedingswet behandelt.

Aanbestedende diensten voegen opdrachten samen om zo hun inkoopmacht te vergroten en kortingen te bedingen. Daardoor ontstaan ''mega-orders'' waarvoor kleine bedrijven niet in aanmerking komen, aldus het manifest.

Bij die mega-orders worden eisen gesteld aan onder meer de omzet van ondernemingen, waaraan het midden- en kleinbedrijf niet kan voldoen. Voor hen is dan hooguit een rol als onderaannemer weggelegd.

Risico

Het vormen van combinaties om toch in aanmerking te komen voor grote opdrachten, is niet zonder risico. De Mededingingswet staat combinaties weliswaar met uitzondering toe, maar kartelwaakhond NMa geeft daarover geen zekerheid, voordat een opdracht verleend wordt, aldus het manifest.