BRUSSEL - Alle ogen in de eurozone zijn woensdag gericht op Karlsruhe. Het Duitse Constitutioneel Hof, dat in deze stad zetelt, doet dan een uitspraak die rampzalig kan uitpakken voor de toekomst van de euro.

Het hof moet bepalen of de steunoperaties van de eurolanden aan Griekenland, Ierland en Portugal stroken met de Duitse grondwet.

De zaak is aangespannen door een groep vooraanstaande eurosceptici in Duitsland. Zij betogen dat de noodhulp juridisch niet door de beugel kan. Ze beroepen zich onder meer op het Europees Verdrag, waarin staat dat de lidstaten elkaars schulden niet mogen overnemen.

Ellende

Mocht het Constitutioneel Hof de reddingsacties ongrondwettig verklaren, dan is de ellende in de eurozone niet te overzien. Duitsland levert als meest welvarende euroland verreweg het meeste geld aan het noodfonds voor de euro, ruim een kwart van het totaal. Zonder het Duitse aandeel zijn de steunoperaties praktisch niet meer mogelijk.

Dat het hof zo'n vergaande uitspraak zal doen, kan niemand zich voorstellen. Wel wordt er rekening mee gehouden dat het meer inspraak wenst voor het Duits parlement bij het verlenen van financiële steun aan andere eurolanden.

Ook dat besluit kan komende operaties al danig bemoeilijken en dus voor nog meer paniek zorgen op de financiële markten.

Griekenland

Het Duits parlement moet binnenkort beslissen over een nieuwe steunronde aan Griekenland. Nog los van de uitspraak van het Constitutioneel Hof is het de verwachting dat de parlementariërs moeilijk gaan doen.

Zij staan onder druk van de Duitse kiezers, die er genoeg van krijgen dat hun belastinggeld steeds weer gebruikt wordt om de schulden van andere eurolanden te betalen.

Het huidige noodfonds voor de euro, dat inclusief bijdrage van het Internationaal Monetair Fonds 750 miljard euro bevat, heeft een tijdelijk karakter. Het loopt in 2013 af. In dat jaar moet een permanent noodfonds in werking treden. Vóór die tijd willen de EU-landen eerst het Europees verdrag wijzigen, zodat de juridische belemmeringen tegen onderlinge steunacties worden weggenomen. Maar dat proces neemt nog geruime tijd in beslag.