DEN HAAG - De telefoonwinkels staan flinke BTW-aanslagen te wachten door een besluit van het ministerie van Financiën deze belasting te gaan heffen over de inkoopprijs van mobieltjes die gratis of goedkoop worden verstrekt bij een abonnement. Aangezien de fiscus tot vijf jaar terug naheffingen kan opleggen, kan het om vele miljoenen euro's gaan.

Het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht gaat in zijn jongste nummer in op het besluit dat 5 januari is genomen. De fiscus baseert zich op Europese rechtspraak, maar waarom Financiën nu plotseling tot zijn besluit is gekomen, is onduidelijk.

Volgens belastingadviseur mr. W. Nieuwenhuizen van Ernst & Young lijkt weliswaar het beroep op een Europees arrest sterk, maar hij wijst erop dat de betrokken uitspraak al bijna tien jaar oud is. "En de jurisprudentie heeft intussen niet stilgestaan." Het arrest zou door latere wetgeving sterk zijn uitgehold.

Nieuwenhuizen zou het bovendien wat sierlijker hebben gevonden als de nieuwe zienswijze van het ministerie, tien jaar na een Europees arrest, pas op 1 januari 2004 zou zijn gelden. Nu worden veel belwinkels straks geconfronteerd met onverwachte, enorme claims uit het verleden.

Het is onduidelijk hoe de zaak nu verder gaat. Bij de belwinkels is er grote onzekerheid, maar de Belastingdienst is ervan overtuigd het gelijk aan zijn kant te hebben.