DEN HAAG - De werkgevers stellen 20 miljoen euro beschikbaar voor langdurige minima. Dat geld ligt al weken op de plank, omdat er met het ministerie van Sociale Zaken verschil van mening is hoe het moet worden uitbetaald.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil een regeling via de bijstand. De huishoudens die daarvoor in aanmerking komen, moeten het extraatje krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken wil het volgens de werkgeversorganisatie via het Gemeentefonds doen. De werkgevers zien daar niets in omdat zij dan niet de garantie hebben dat het op de goede plaats terecht komt.