AMSTERDAM - Het ondernemersvertrouwen is voor het eerst sinds het derde kwartaal van vorig jaar weer negatief, meldde woensdag de Kamer van Koophandel Nederland.

In de zogeheten conjunctuurenquête worden vier keer per jaar de verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven over omzet, export, investeringen en behoefte aan personeel in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat vooral de verwachtingen over omzet en export fors zijn gedaald.

Brabant is de enige regio waar de ondernemers op alle punten positief zijn. Het ondernemersvertrouwen is het laagst in het noorden van het land.

Ook per bedrijfstak verschilt het beeld. Zo zijn ondernemers in de horeca, beveiliging en schoonmaak wel positief.

Onroerend goed

Volgens de Kamer van Koophandel Nederland weerspiegelt het afnemende ondernemersvertrouwen de onzekerheid over de economische situatie in Europa en de wereld.

Lichtpuntje is het onroerend goed, waar een omzetstijging wordt verwacht bij handel en verhuur. Vermoedelijk putten makelaars moed uit de verlaging van de overdrachtsbelasting.