DEN HAAG - In Nederland is nauwelijks sprake van een 'armoedecultuur'. Bijna alle kinderen die in een arm gezin opgroeien, weten later aan de armoede te ontsnappen.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag presenteerde aan staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken.

Het SCP nam de mensen onder de loep die in 1985 als kind in een arm gezin woonden. Van hen leeft nu 93 procent boven de armoedegrens.

Toch vergroot armoede in de kindertijd de kans dat mensen op latere leeftijd in armoede leven. Kinderen die in een arm gezin opgroeien, hebben 7 procent kans dat ze het later weer met te weinig geld moeten rooien. Bij andere kinderen is die kans 4 procent.

Opleiding

Dat verschil wordt mede veroorzaakt doordat arme kinderen gemiddeld een lagere opleiding volgen, waardoor zij minder vaak een vaste baan hebben. De kans is dus groter dat zij op volwassen leeftijd afhankelijk zijn van een uitkering.

Het SCP vindt het wenselijk dat de regering, maar ook maatschappelijke instellingen aandacht besteden aan armoede bij kinderen. ''Bij de beperkte groep kinderen die er op latere leeftijd ook door getroffen wordt, is immers sprake van een structureel probleem'', aldus het SCP.

Het onderzoeksinstituut interviewde krap duizend mensen tussen 32 en 36 jaar over de voorafgaande 25 jaar van hun leven. Ook baseert het SCP zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De Krom

Mensen kunnen volgens staatssecretaris De Krom ''heel goed van een dubbeltje een kwartje worden''. Dat stelde de VVD-bewindsman dinsdag in een reactie op een rapport van het SCP.

De Krom concludeerde dat de samenleving mensen ''in staat stelt om kansen te grijpen'' en dat armoede niet erfelijk is.

Kindertijd

Wel erkende hij dat armoede in de kindertijd de kans vergroot dat mensen op latere leeftijd ook arm zijn.

Hij wees erop dat dit vooral wordt bepaald door de opleiding van de ouders, in het bijzonder van de vader. Is hij laaggeschoold en/of afhankelijk van een uitkering, dan is de kans groter dat zijn kinderen ook een lagere opleiding volgen en in dezelfde situatie terechtkomen.