AMSTERDAM - De provincie Drenthe is landelijk gezien het minst innovatief. Zowel wat betreft opleidingsniveau als aantallen kenniswerkers, creatieve en innovatieve banen behoort de provincie tot de minst presterende.

Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau. Naast Drenthe scoort ook de provincie Zeeland landelijk laag.

Provincies met grote stedelijke gebieden zijn over het algemeen het meest innovatief. De provincie Utrecht steekt hierbij ver boven het Nederlands gemiddelde uit. Ook in Noord-Holland, Brabant en Groningen, allen provincies met universiteitssteden, is het innovatieklimaat boven de maat.

Volgens de ING komt dit doordat deze provincies een hoger opleidingsniveau kennen, en meer kenniswerkers èn creatieve banen bieden. In Utrecht is bijvoorbeeld 36 procent van de bewoners hoog opgeleid.

Volgens het Economisch Bureau is de leefkwaliteit van de regio een belangrijke voorwaarde voor een goed innovatieklimaat. Het woning- en winkelaanbod en de aanwezigheid van horeca en culturele voorzieningen zijn hierbij van invloed. Een hoog aanbod trekt kenniswerkers aan en maakt de regio voor nieuwe bedrijven interessant.