DELFT - Werkgevers worstelen met de nieuwe onbelaste kilometervergoeding, die het kabinet dit jaar heeft vastgesteld op eurocent. De nieuwe fiscale regeling voor reiskosten dreigt volgens MKB-Nederland zowel tot hogere loonkosten als tot meer administratieve rompslomp te leiden. Bovendien dekt de vergoeding vaak niet de flink stijgende parkeerkosten.

“Wij horen van veel bedrijven dat ze hun personeelsleden die met hun eigen auto voor hun werk moeten reizen, een hogere kilometervergoeding willen geven dan die 18 eurocent. Heel begrijpelijk willen werkgevers hun werknemers compenseren voor gemaakte kosten, maar het is zeer onverstandig. Ze halen zich enorme administratieve lasten op hun hals”, waarschuwde secretaris fiscale zaken J. Warmerdam van MKB-Nederland woensdag.