ZAANDAM - Vier bestuurders van het Ahold-concern zijn bereid te veel betaalde bonussen terug te betalen. Het gaat om B. Tobin, B. Grize, J. Andreae en Th. de Raad. Dat heeft Ahold woensdag gemeld. Het concern houdt voor zich, om welk bedrag het gaat.

Eerder al kondigde Ahold aan te veel uitbetaalde bonussen terug te vorderen. De situatie rond de in februari vorig jaar opgestapte topman C. Van der Hoeven en diens financiële rechterhand M. Meurs ligt anders. Deze twee ex-bestuurders zijn een arbitragezaak begonnen over de bonuskwestie en een door hen gewenste afkoopsom.

Bonussen

Het gaat bij de vier bestuurders om de bonussen over 2000 en . In de jaarrekeningen was voor beide jaren de winstgroei als veel te hoog beoordeeld. Ahold herzag begin oktober de winstgroei over beide jaren. Voor 2000 kwam dat neer op een daling van 32 procent naar 10 procent, voor 2001 werd de groei van 16 procent bijgesteld naar een daling van 32 procent. Naar rato van die bijstellingen moeten de bestuurders ook gaan terugbetalen.

Fraude

Ahold wil daarnaast geld zien van werknemers die hebben gefraudeerd of wisten dat er gefraudeerd werd. "We gaan veel moeite doen om van hen schadevergoeding te krijgen", aldus een woordvoerder.

De woordvoerder wil niet zeggen welke (voormalige) personeelsleden daarvoor op het lijstje staan. Dat zou voormalig topman J. Miller van de frauderende Amerikaanse dochter US Foodservice moeten zijn. Die stapte in mei op nadat drie maanden eerder was gebleken dat dit onderdeel voor ongeveer 880 miljoen dollar boekhoudfraude had gepleegd.

Ook andere verantwoordelijken binnen US Foodservice kunnen doelwit zijn.