AMSTERDAM - Ziekenhuizen en klinieken mogen in 2012 niet meer gaan uitgeven dan nu. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland donderdag laten weten aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Eerder was afgesproken maximaal 2,5 procent meer budget vrij te maken, maar de zorgverzekeraars komen daarop terug.

Door kostenoverschrijdingen in de afgelopen jaren kunnen de verzekeraars zich naar eigen zeggen niet meer aan de afspraak houden.

De NVZ noemt de brief van de zorgverzekeraars voorbarig. "Wij gaan verder met het uitwerken van het hoofdlijnenakkoord dat we met hen hebben afgesproken", zegt een woordvoerder.

Begin juli werd het hoofdlijnenakkoord 2012-2015 tussen het ministerie van Volksgezondheid, de zorgverzekeraars en de zorginstellingen gepresenteerd. Het akkoord is bedoeld om de groei van de uitgaven in de zorg structureel aan te pakken.

Voor hun rekening

Onderdeel van het akkoord was een inspanningsverplichting om de groei in 2012 te beperken tot 2,5 procent. "Dat de zorgverzekeraars nu wat anders zeggen is voor hun rekening", zegt de woordvoerder van de NVZ. Binnenkort starten de officiële onderhandelingen tussen de verzekeraars en de ziekenhuizen over het zorgbudget van 2012.