INGEN - De melkveehouders willen meer tijd voor het uitrijden van hun drijfmest.

In een brief aan het ministerie van EL&I vraagt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) om verlenging van de uitrijperiode op zand- en lössgrond tot 15 september en op klei- en veengrond tot 1 oktober.

Door de bijzonder natte zomermaanden was het voor veel melkveehouders bijna onmogelijk het gras in te kuilen en daarna weer mest uit te rijden, aldus de bond woensdag.

De NMV zegt dat dit beter wat later onder drogere omstandigheden kan gebeuren dan onder de huidige natte omstandigheden.