DEN HAAG - De loonkosten zijn vorig jaar met 1,4 procent gestegen. Dat is de laagste stijging sinds 1989, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekendgemaakt. 

De afgelopen tien jaar stegen de loonkosten met gemiddeld 3,3 procent per jaar, zo blijkt uit de cijfers. De loonkosten bestaan uit de lonen en de sociale premies die de werkgever betaalt.

Bij de banken zijn de afgelopen tien jaar de loonkosten het sterkst gestegen. Zij gingen 62 procent omhoog. In de horeca was de stijging met 26 procent het kleinst.

In 2010 kwamen de totale loonkosten uit op 300 miljard euro. Een werkgever betaalde gemiddeld voor een werknemer 51.000 euro. Dat is 40.000 euro aan brutoloon en 11.000 euro aan overige kosten. De werkgeverspremies zijn de afgelopen tien jaar met 57 procent gestegen. Vooral de pensioenpremies liepen sterk op.