DEN HAAG - De euro en een stabiel Europa zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie en het kabinet moet dan ook voluit gaan voor de redding van de euro.

''Premier Mark Rutte heeft nu alle kans leiderschap te tonen'', zegt werkgeversvoorman Bernard Wientjes dinsdag.

Rutte moet zich niets aantrekken van eurosceptici. Wientjes roept hem op geen rekening te houden met gedoogpartner PVV. ''In dit dossier hebben we helemaal niets aan euroscepsis.''

De partij van Wilders vindt dat er geen cent naar Griekenland mag gaan om het land van de financiële ondergang te redden.

Als deze hulp er niet komt, volgt een domino-effect naar landen als Spanje en Italië, voorziet Wientjes en dat is slecht voor onze economie, die aanzienlijke export- en investeringsbelangen heeft in Zuid-Europa.

Eurofiel

De PVV-leider maakte Wientjes onlangs op Twitter uit voor 'eurofiel'. De voorzitter van VNO-NCW ziet dat als een compliment, maar de manier waarop Wilders communiceert, roept bij hem ergernis op. Liever heeft hij dat Wilders hem in zijn gezicht zegt wat hij van hem vindt. ''Ik wil graag met hem over Europa praten, maar ik krijg hem niet te spreken.''

De werkgeversvoorman roept de politiek op over tegenstellingen heen te stappen. Vorige week deed hij dat zelf ook door met FNV-voorzitter Agnes Jongerius bij Rutte aan de bel te trekken. ''Bij zoiets belangrijks als de euro en Europa mag je geen politieke spelletjes spelen.''

Premier Mark Rutte (VVD) wil niet inhoudelijk reageren op de oproep van vakcentrale FNV om de bezuinigingen te matigen die de koopkracht verlagen. "Ik verwijs de bond naar de begrotingsstukken die voor Prinsjesdag zullen verschijnen", zei een woordvoerder dinsdag.

Pensioenakkoord

Wientjes wil ook met Jongerius naar mogelijke onduidelijkheden kijken in het pensioenakkoord, waar diverse FNV-bonden grote moeite mee hebben. Nieuwe onderhandelingen wijst hij af. Dat is een gepasseerd station. ''Maar als bepaalde punten duidelijker moeten of accenten moeten worden verschoven, valt daarover te praten.''

Wientjes denkt aan een extra memorandum of een toelichting bij het akkoord waarin nog eens duidelijk wordt vastgelegd dat jongeren niet de dupe worden en dat er van een 'casinopensioen' geen sprake zal zijn. Hij hoopt zo een punt van kritiek van FNV Bondgenoten weg te nemen.

Raamwerk

De FNV wilde niet concreet zeggen of aan een dergelijke tekst gewerkt gaat worden. De vakcentrale benadrukte nog eens het akkoord te zien als een raamwerk dat verder ingevuld moet worden. Verder stelt de FNV het op prijs dat Wientjes ,,de zorgen die in onze achterban leven aanvoelt'', aldus de woordvoerster.

Op 12 september neemt de FNV een definitief besluit over het pensioenakkoord. Elke zorg bij de achterban die voor die tijd weggenomen kan worden, is mooi meegenomen.

Onderhandelingen

Nieuwe onderhandelingen wijst de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW af. Dat is een gepasseerd station.

''Maar als bepaalde punten duidelijker moeten, of wat accenten moeten worden verschoven, valt daarover te praten.'' De FNV mag wat hem betreft ook met een voorstel voor een tekst komen.

Rijk

De FNV vreest dat pensioenfondsen zich straks te gemakkelijk rijk kunnen rekenen. De gepensioneerden van nu krijgen dan meer geld, waardoor voor de jongere generaties te weinig over zou blijven. Wientjes bestrijdt dat. ''Het is onzinnig te denken dat werkgevers hun huidige werknemers zullen benadelen ten gunste van de gepensioneerden.''

Meer maatregelen om mensen met een zwaar beroep te ontzien vindt Wientjes niet nodig, omdat er in het akkoord voor hen al voldoende is geregeld.

Wel kunnen fiscale regels ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen straks nog op hun 65e kunnen stoppen. ''Maar er moet wel een drempel zijn'', vindt Wientjes. ''Waarom zouden we anders de pensioenleeftijd verhogen?''