"Van te veel zekerheid wordt niemand vrolijk," aldus voorzitter A. Verhoeven van de vakcentrale Unie MHP

DEN HAAG - Pensioenfondsen hoeven niet langer verplicht te zijn om te allen tijde betaling van de pensioenen te garanderen. Dat heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet geadviseerd. Voortaan is voldoende dat zij 'te zijner tijd' aan hun verplichting kunnen voldoen.

Zonder deze plicht kunnen de fondsen flexibeler handelen (bijvoorbeeld in aandelen) en kosten besparen, zo heeft de SER vrijdag gesteld in een advies over de Nieuwe Pensioenwet. De SER is het belangrijkste sociaal-economische adviesorgaan van het kabinet en bevat vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeverscentrales evenals onafhankelijke deskundigen.

Failliet

Pensioenfondsen moeten nu steeds zo rijk zijn dat ze alle gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden kunnen uitbetalen, ook als bedrijven failliet gaan. Deze betalingsgarantie is een extra zekerheid die gemist kan worden, vinden ook de vakcentrales.

"Het is alsof iemand voor een groen verkeerslicht toch uitstapt om te kijken of er iets aankomt. Van te veel zekerheid wordt niemand vrolijk", kenschetste voorzitter A. Verhoeven van de vakcentrale Unie MHP.

Pensioenfondsen zouden zich voor de betalingsgarantie ook kunnen verzekeren, tegen een redelijke premie. Het idee is bovendien dat lage aandelenkoersen ooit wel weer omhoog gaan, zodat de fondsen alsnog genoeg geld hebben.

Enron

Een waarschuwing kwam vrijdag evenwel van het Centraal Planbureau (CPB). "Aandelenkoersen die laag zijn, kunnen ook nog lager. De theorie dat het vanzelf weer stijgt, is niet algemeen aanvaard", aldus CPB-deskundige Van Ewijk. Hij waarschuwde bovendien dat niet te licht gedacht mag worden over het risico dat bedrijven failliet gaan. Daarvoor verwees hij naar het ooit veelbelovende Amerikaanse bedrijf Enron, dat recent over de kop ging. De gepensioneerden kunnen naar hun geld fluiten.

De SER meent dat nog onderzoek nodig is hoeveel geld pensioenfondsen wel minimaal in huis moeten hebben voor de pensioenen.