AMSTERDAM - In drie jaar tijd is het aantal verkochte visproducten met duurzaamheidskenmerk verviervoudigd. Inmiddels zijn er 1053 soorten met het MSC-keurmerk te koop. 

Dat meldt de NOS. In 2008 waren het nog 225 vissoorten.

Het MSC-keurmerk wordt wereldwijd gehanteerd. Voorwaarden voor het keurmerk zijn onder andere dat er geen sprake mag zijn van overbevissing en dat er met respect wordt omgegaan met de natuur in zee.

Greenpeace zet vraagtekens bij de toekenning van het keurmerk. Als voorbeeld noemt de milieuorganisatie de koolvis. De soort heeft weliswaar het MSC-keurmerk gekregen, maar heeft wel last van overbevissing.