LONDEN - De Verenigde Staten dringen aan op een hervatting van het zogeheten Doha-overleg over vrijere wereldhandel. De onderhandelingen liepen vorig jaar in Mexico uit op een fiasco.

De handelsgezant van de VS, Robert Zoellick, streeft ernaar dat de ministers van Handel nog dit jaar een nieuwe conferentie beleggen in Hongkong, zo zei hij in de krant Financial Times van maandag. Hij kondigde aan dat hij alle leden van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, een brief stuurt met ideeën om midden 2004 tot overeenstemming over een onderhandelingspakket te komen.

Akkoord

Volgens Zoellick is een definitief akkoord uitsluitend mogelijk als voor een bepaalde datum de agrarische exportsubsidies zijn geschrapt. Onder meer onenigheid over het afschaffen van deze handelsbelemmerende maatregelen leidde tot het mislukken van het WTO-overleg in Mexico.

Ontwikkelingslanden

Zoellick zei verder dat hij de ontwikkelingslanden de hand wil reiken door hun bezorgdheid over landbouwproducten, concurrentie en investeringen ter sprake te brengen. Hij is er voorstander van dat een ontwikkelingsland de algemene vergadering van de WTO voorzit. De komende maand brengt Zoellick een bezoek aan een aantal landen om zijn suggesties de bespreken.