VOORBURG - Het aantal bedrijven dat het afgelopen jaar failliet is gegaan is fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werden 5800 faillissementen uitgesproken, 30 procent meer dan in 2000. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

Flevoland bleek de lastigste plek om de financiën op orde te houden: daar was de stijging van het aantal faillissementen het grootst. In Zeeland was de toename het kleinst.

Bij privé-personen en eenmansbedrijven bedraagt de toename eenderde. Er gingen maar liefst 60 procent meer particulieren op persoonlijke titel op de fles. Dit komt vooral doordat wettelijke schuldsaneringen werden omgezet in een faillissement. Er gingen ruim 20 procent meer gewone bedrijven en instellingen failliet.