ROME - De Italiaanse regering is bereid om economische hervormingen door te voeren. Dit zei de Italiaanse minister van Financiën Giulio Tremonti donderdag in het Italiaanse parlement.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft Italië gevraagd een omvangrijk pakket hervormingen door te voeren. Het gaat onder meer om hervorming van de arbeidsmarkt en de liberalisering en privatisering van lokale overheidsdiensten.

De ECB zou ook willen dat de ambtenarenlonen worden verlaagd. De minister maakte duidelijk dat het niet zeker is dat de regering dit zal doen.

Evenwicht

Italië wil de overheidsbegroting in 2013 in evenwicht hebben gebracht. Dit jaar zal het tekort nog 3,8 procent van het bbp bedragen. Voor 2012 wordt gemikt op een tekort van 1,5 tot 1,7 procent. Ter vergelijking: het Nederlandse begrotingstekort zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 3,7 procent.

De Italiaanse regering heeft door de onrust op de financiële markten besloten om eerder aangekondigde hervormingen versneld door te voeren. Vorige week stond de waarde van Italiaanse staatsleningen sterk onder druk. Sinds de ECB begin deze week is begonnen met het opkopen van Italiaanse obligaties, zijn deze weer opgekrabbeld.

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier