DEN HAAG - Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes vindt dat er nu stappen gezet moeten worden naar een sterke Europese economische unie.

Dat betekent dat de lidstaten van de EU bepaalde nationale bevoegdheden moeten opgeven en dat er afspraken worden gemaakt die hen dwingen een ''prudent'' begrotingsbeleid te voeren.

Dat stelt de voorman van werkgeverskoepel VNO-NCW in Forum, het blad van zijn organisatie. ''Als het vertrouwen van de markt in de euro moet worden hersteld, helpt het niet dat er telkens weer zoveel politiek gesteggel is'', aldus Wientjes.

Het ontbreekt volgens hem aan politieke moed om structurele oplossingen te bedenken. Snel wat lapmiddelen bedenken werkt volgens hem niet. ''Dat boezemt geen vertrouwen in. Kijk maar wat er met de kredietstatus van de Verenigde Staten is gebeurd.''