DEN HAAG - Mensen met de hoogste inkomens profiteren het meest van overheidsvoorzieningen, middengroepen het minst.

De middengroepen ontvangen gemiddeld voor 6.600 euro aan collectieve voorzieningen. Voor de mensen met de laagste inkomens is dat 7.700 euro en voor degenen met de dikste portemonnee 11.500 euro.

Dat blijkt uit het rapport 'Minder voor het midden: profijt van de overheid in 2007', dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maandag publiceert.

Het profijt voor de hoogste inkomens is de laatste jaren wel afgenomen. In 1991 ging 45 procent van alle uitgaven aan publieke voorzieningen als onderwijs, openbaar vervoer en zorg naar deze groep. In 2007 was dat 38 procent.

64 miljard

Het SCP keek naar 34 voorzieningen, waarmee in totaal 64 miljard euro was gemoeid. Gemiddeld komt dat neer op 7.850 euro per huishouden.

De hoogste inkomens hebben vooral profijt van de fiscale behandeling van de eigen woning, het hoger onderwijs, de kinderopvang en cultuur. Voor de lage inkomens zijn dat de huursubsidie, de zorgverzekering, kwijtscheldregelingen en thuiszorg.

Vooral op het terrein van de huisvesting trekken de middengroepen aan het kortste eind, aldus het SCP. Huursubsidie gaat vooral naar mensen met een laag inkomen en vooral de hogere inkomens profiteren van zaken als het eigenwoningforfait. De hypotheekrenteaftrek blijft buiten beschouwing.

Onderwijs

Bij het onderwijs loopt het profijt min of meer op met het inkomen. Gezinnen met een hoog inkomen maken meer gebruik van het hoger onderwijs dan gezinnen met een lager inkomen.

De overheidsuitgaven voor verzorging en dienstverlening komen vooral ten goede aan de lage inkomens. Denk hierbij aan uitgaven voor thuiszorg en de ondersteuning van gehandicapten.

De overheidsvoorzieningen zijn doorgaans bedoeld voor bepaalde doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen, jongeren of gehandicapten.

Wanneer rekening wordt gehouden met hoe die zijn verdeeld over de inkomensgroepen, dan ontvangen middeninkomens ruim 600 euro minder dan verwacht mag worden en hoge inkomens bijna 2000 euro meer. Bij de laagste inkomensgroepen ligt het in lijn met het bedrag dat mag worden verwacht.