HELSINKI - De Finse centralebankpresident en lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) Erkki Liikanen heeft gewaarschuwd dat de onzekerheid in de wereldeconomie snel toeneemt.

Hij deed dat vrijdag in een interview met een Finse televisiezender.

De bankpresident pleitte voor ''een geloofwaardige strategie om de overheidsfinanciën te stabiliseren voordat de problemen onoverkomelijk worden.''

De huidige schuldniveau's in de eurozone noemde hij ''onhoudbaar''.